Kategori Biografi

takwa 0

Biografi al-Fadhl bin Dukain

  Oleh Ishlah Lahamido Palu 4A Takhasus   Pembaca yang semoga dirahmati Allah Ta’ala, pada kali ini kita akan menukil...

0

Menengok biografi Umar al-Faruq

  Oleh Ishlah Lahamido Palu Takhasus 4A   Pembaca yang semoga dirahmati Allah Ta’ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dirubrik biografi...

rel 0

SEMANGAT MEMBACA ILMU

Para ulama telah banyak memberikan tauladan kepada kita, di antaranya semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Berikut ini di antara...