Di tag: pegang

0

Pegang Erat as-Sunnah!

Tak henti-hentinya lisan mengingatkan. Di masa-masa fitnah ini, penting bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan as-Sunnah. Sebagai tiang pancang untuk...