Biografi Ringkas as-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu Ta’ala

 

Oleh Taufiq Cimahi, Takmili

 

Perlunya Mengenal Sosok Ulama

Perlu kita ketahui dan kita yakini, bahwa mengenal dan mengetahui biografi para ulama salaf, merupakan suatu hal yang dianjurkan, bahkan bisa dibilang diwajibkan, karena begitu pentingnya hal ini.

Bila kita mau merenung sejenak, “Siapakah sebenarnya yang menjadi perantara sampainya dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada kita?”

Maka kita akan menjawab dengan yakin dan tanpa ragu bahwa yang menjadi perantara adalah para ulama rahimahumullah. Mereka yang rela menanggung ujian dan cobaan yang sangat berat, demi menjaga dan menyampaikan dakwah Islam kepada umat. Yang mungkin bila ujian tersebut ditimpakan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk bersabar menerima ujian tersebut.

 

Nah, dari situlah kita harus mengakui, menghargai, serta berusaha membalas budi atas perjuangan mereka itu. Juga menjaga dan terus mengenang kisah hidup mereka yang sangat indah lagi sarat faedah.

Untuk kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengenal lebih jauh tentang biografi Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga dapat kita ambil manfaat dan dan ibrahnya. Amiin.

 

Nama dan Nasab Beliau

Nama beliau adalah Syaikh al-‘Allamah (orang yang banyak ilmunya) al-Faqih Abdul Aziz bin Abdillah bin Abdirrahman bin Muhammad bin Abdillah, beliau adalah keturunan keluarga Baz.

 

Kelahirannya

Beliau lahir di kota Riyadh ibu kota Nejd (pada waktu itu), pada bulan Zulhijjah tahun 1330 H.

 

Kehidupan dan Masa Pertumbuhan

Karena beliau lahir di tengah keluarga yang mulia lagi mencintai ilmu, maka beliau pun membuka awal kehidupan dan pertumbuhannya dengan menuntut ilmu.

Beliau memulainya dari menghafal al-Qur’an al-Karim. Sampai akhirnya dengan izin Allah dan keutamaan-Nya, beliau bisa menyelesaikan al-Qur’an sebelum masuk usia balig. Kemudian baru setelah itu beliau mendalami ilmu agama dan bahasa Arab kepada para ulama Riyadh ketika itu.

 

Di Antara Guru-guru Beliau

Beliau mengambil ilmu dari sekian banyak guru, di sini kami akan sebutkan guru-guru beliau yang paling tersohor, di antaranya adalah.

 • Asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdil Lathif bin Abdirrahman Alus Syaikh
 • Asy-Syaikh Shalih bin Abdil Aziz bin Abdirrahman Alus Syaikh Beliau pernah menjabat sebagai qadhi (hakim) kota Riyadh.
 • Asy-Syaikh Sa’ad bin Hamd bin Atik dari keturunan Atik rahimahullah. Beliau juga pernah menjabat sebagai qadhi kota Riyadh.
 • Asy-Syaikh Hamd bin Faris rahimahullah, beliau pernah menjabat sebagai wakil baitul mal (perbendaharaan negara).
 • Asy-Syaikh Sa’ad Waqqash al-Bukhari rahimahullah, yang dahulu tinggal di kota Makkah. Syaikh bin Baz mempelajari ilmu tajwid dari beliau rahimahullah.
 • Yang mulia, hakim agung, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh

 

Syaikh bin Baz rahimahullah menuntut ilmu dari segala bidang kepada gurunya yang terakhir ini, sehingga Syaikh Muhammad bin Ibrahim terhitung guru besarnya Syaikh Abdul Aziz bini Baz dalam mengokohkan ilmu-ilmu beliau.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz belajar kepada beliau cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, mulai dari tahun 1347 H sampai tahun 1357 H. Beliau mengerahkan seluruh jerih payahnya sampai tuntas dan selesai masa pembelajarannya rahimahullah.

 

Pembaca rahimakumullah

Ternyata pembelajaran beliau dengan hakim agung, Syaikh Muhammad bin Ibrahim merupakan pembelajaran yang memiliki susunan tersendiri, yaitu fase pembelajaran dimulai dari yang dasar kemudian naik ke jenjang selanjutnya.

Mulai dari mempelajari ilmu akidah yang ini merupakan pokok agama, dimulai dari yang sederhana, seperti; Ushuluts Tsalatsah, Kasyfusy Syubhat, dan Kitabut Tauhid, baru naik ke tingkat atasnya seperti; Al-‘Aqidah Al-Wasithiyyah dan yang lainnya.

Begitu pula dalam bidang fikih, beliau urutkan dari matan, baru setelah itu syarah (penjelasannya). Di bidang faraidh (ilmu waris) pun demikian, beliau baca berulang kali -dalam rangka memperkokohnya-.

Tak ketinggalan pula ilmu nahwu, beliau urutkan dari yang dasar dan mudah seperti matan Al-Ajurumiyyah dan al-Milkah, baru yang di atasnya seperti Qathrun Nada dan seterusnya.

 

Kedudukan Beliau dan Keutamaannya di Sisi Umat

Beliau termasuk ulama kibar pada zaman ini, karena keutamaan dan kelebihan yang beliau miliki serta kemudahan yang telah Allah berikan kepada beliau dalam menguasai ilmu bahasa Arab, beliau mempunyai kemampuan cukup dalam meneliti dan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama.

Maha suci Allah Taala, yang telah menjadikan beliau lebih condong dan lebih senang, juga lebih bersemangat untuk mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, terlebih ilmu fikih mazhab Hanabilah. Demikian juga ilmu hadis, beliau sangat serius dalam menjaganya, baik secara sanad ataupun matannya.

Ilmu tentang al-Qur’an pun termasuk ilmu yang sangat beliau senangi dan seriusi. –Kami ulang sekali lagi- karena keutamaan yang beliau miliki ini, beliau akhirnya tergolong bagian dari ulama Islam yang sangat bersemangat dalam dakwah ataupun yang lainnya.

 

Beliau dahulu semasa hidupnya sangat dimuliakan, karena budi pekerti dan akhlak mulia yang beliau miliki. Sangat suka menolong orang lain, menasihati sesama karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. Juga beliau sering memberikan nasehatnya kepada para pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya.

Beliau juga orang yang sangat demawan, suka memberi, dicintai dan diterima serta diambil faedah-faedahnya oleh kaum muslimin, hal itu terebukti dalam berbagai peristiwa yang sangat berharga.

 

Di Antara Karya-Karya beliau

Walaupun beliau dalam kesibukan, beliau tetap mampu membuat karya tulis yang tidak sedikit, di antaranya:

 • Kitab Al-Faraidh al-Jalilah fil Mabahitsil Fardhiyyah.
 • Kitab Naqdhul Qaumiyyah al-‘Arabiyyah.
 • Kitab Risalah fii Nikaahis Syighar.
 • Kitab Al-Jawabul Mufiid fii Hukmit Tashwir.
 • Kitab Risalah fiit Tabarruj wal Hijab. Dan yang lainnya…

 

Wafatnya

Semoga Allah mencatat dan membalas amal baik beliau, yang karena perantara beliau, banyak manusia yang mendapat hidayah, amin.

Beliau wafat pada bulan Muharram pada tahun 1420 H, saat itu manusia merasakan kesedihan yang sangat karena kehilangan salah satu tonggak ilmu, agama, kebaikan, dan persatuan pada zaman ini.

Kita doakan beliau agar Allah selalu menerima jasa beliau dan menempatkannya di Jannah Firdaus yang paling tinggi, amiin.

 

Penutup

Inilah sedikit kisah dan biografi cemerlang dari beliau, mengandung banyak manfaat dan teladan yang kita bisa contoh.

Pesan kami kepada para pembaca, jangan lupa untuk selalu menyertakan doa untuk beliau-beliau para pembawa dan penyampai agama, semoga kita bisa bertemu dengan mereka di taman surga nanti. Amin.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.